Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2019/2021

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2019/2021
Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca 2019 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), i od 1 sierpnia 2019 drogą tradycyjną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchożebrach w godz. 8.00 – 15.00 ( parter -pokój 3A)
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Wówczas świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
Uwaga: rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu 25 631-46-57.