Kadra

Kierownik –  Grażyna Ciulak
Główny księgowy – Grażyna Bielińska
 
Pracownicy socjalni:

  1. Pracownik socjalny – Elżbieta Gadomska
  2. Pracownik socjalny – Edyta Wyżywniak
  3. Pracownik socjalny – Urszula Serafin

Asystent rodziny:

  1. Agnieszka Soszyńska

Terapeuci  do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych /umowa-zlecenie/:

  • Jolanta Różewicz
  • Beata Woźniak
  • Ewa Celińska-Drozd
  • Katarzyna Roguska