Suchożebry, 17.03.2020r.

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy Suchożebry od 17.03.2020r. do odwołania wprowadzone zostają zmiany w obsłudze interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach.

W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych zaleca się korzystanie z e-usług (e-PUAP, e-mail: gops@suchozebry.pl) bądź poprzez korespondencję tradycyjną (Suchożebry, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry).

Bezpośredni kontakt mieszkańców oraz interesantów spoza terenu gminy z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej możliwy będzie wyłącznie w sprawach pilnych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem tut. Ośrodka.

Numer telefonu kontaktowego (25) 631 46-57

 

O wszelkich zmianach zaistniałej sytuacji będą Państwa niezwłocznie informowała poprzez publikację ogłoszeń na naszej stronie internetowej.

 

                                                                                                  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                       w Suchożebrach

                                                                                                                                   /-/ Grażyna Ciulak