Projekt socjalny: Szczęśliwy rodzic, szczęśliwa rodzina

Projekt socjalny „Świadomy Rodzic- Szczęśliwa Rodzina”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach zaprasza rodziców do udziału w projekcie socjalnym „Świadomy Rodzic-Szczęśliwa Rodzina” realizowanym przez pracownika socjalnego tutejszego Ośrodka w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Celem projektu jest m.in. : podniesienie świadomości praw i obowiązków wynikających z konieczności sprawowania opieki nad osobami zależnymi poprzez zorganizowanie  warsztatów psychologiczno- pedagogicznych dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia 2021 do lutego 2021 r.

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny GOPS  P. Urszula Serafin:  tel. (25) 631-46-57