Informacja – Świadczenia wychowawcze „500+”

INFORMACJA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach przypomina, że okres świadczeniowy    2019/2021

dla osób   ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+) trwa do  31.05.2021 r.

W nowym okresie  zasiłkowym prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 czerwca 2021 do dnia 31 maja 2022

UWAGA !!!

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r.

w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia :

 –  30 kwietnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku

–  1 maja do dnia 31 maja, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku

–  1 czerwca do dnia 30 czerwca, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku

–  1 lipca do dnia 31 lipca, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

–  1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

 Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze