Art. spożywcze

O G Ł O S Z E N I E

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach informuje, że w dniach 10-11 marca 2021 r. będzie wydawana żywność w ramach pomocy „Program Operacyjny – Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020”.

Artykuły spożywcze będą wydawane od godziny 8.30 do godz. 14.00.

W dniu 10 marca zapraszamy miejscowości:

Suchożebry, Borki Siedleckie, Kopcie, Nakory, Brzozów, Sosna Kozółki, Sosna Trojanki

W dniu 11 marca zapraszamy miejscowości:

Wola Suchożebrska, Przygody, Kowanciska, Krześlin, Krynica, Stany Małe, Stany Duże

Sosna Kicki, Podnieśno

Apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce.

Prosimy o zachowanie dystansu społecznego oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust maseczką.

                                                                                                  Kierownik GOPS

                                                                                                    Grażyna Ciulak