Warsztaty dietetyczne

O G Ł O S Z E N I E

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach we współpracy             z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Siedlcach zaprasza na bezpłatne konsultacje  z dietetykiem. Temat spotkania: Rola i znaczenie diety w naszym życiu.

Termin spotkania: 15.07.2021 r. /czwartek/ godz. 11.30

Miejsce spotkania: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Suchożebry

Ul. Aleksandry Ogińskiej 11

Pytania i zapisy: GOPS Suchożebry tel. 25 631 46 57 e-mail: gops@suchozebry.pl

ZAPRASZAMY!