Artykuły spożywcze

O G Ł O S Z E N I E

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach informuje, że w dniu 27.07. 2021 r. będzie wydawana żywność w ramach pomocy „Program Operacyjny – Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020”.

Artykuły spożywcze będą wydawane od godziny 8.00 do godz. 14.00.

Apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce.

Prosimy o zachowanie dystansu społecznego oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust maseczką.

                                                                                                  Kierownik GOPS

                                                                                                    Grażyna Ciulak