Kadra

Kierownik –  Grażyna Ciulak
Główny księgowy – Grażyna Bielińska

Pracownicy socjalni:

  1. Pracownik socjalny – Elżbieta Gadomska
  2. Pracownik socjalny – Edyta Wyżywniak
  3. Pracownik socjalny – Urszula Serafin

Terapeuci  do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych /umowa-zlecenie/:

  • Ewa Celińska-Drozd
  • Katarzyna Roguska
  • Agnieszka Szymani