Świadczenie wychowawcze 500+

INFORMACJA!!!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach informuje, że od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia wychowawcze i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022r.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy – od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

ZUS będzie rozpatrywał wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze i będzie je wypłacał.
Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć tylko elektronicznie.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM