Kategorie
Aktualności

OPIEKA WYTCHNIENIOWA  dla JST  – EDYCJA 2024

OPIEKA WYTCHNIENIOWA  dla JST  – EDYCJA 2024

 

Gmina Suchożebry przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa dla JST ” –edycja 2024  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota całkowita realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa dla JST ”  – 16 650,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 16 650,00 zł

Realizacja opieki wytchnieniowej mającej na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów                sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi  ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Na terenie gminy Suchożebry programem opieka wytchnieniowa dla JST objętych będzie 3 osoby niepełnosprawne.

W ramach realizacji Programu członkowie rodzin sprawujący bezpośrednią opiekę nad w/w osobami niepełnosprawnymi, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej, która będzie świadczona nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie do 111 godzin. Na terenie Gminy Suchożebry wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostało 3 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  niepełnosprawnym członkiem rodziny.

 

Realizator Programu
Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach.

 

Termin realizacji Programu
Program realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2024 r.Plakat- opieka wytchnieniowa 2024

 

 

 

 

Załączniki

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM